پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از بانوی هنرمند زهرا شیرانی _نشر حوزه مشق

  سَروَر و تاج غزل های زمان پاییز است خوش ترین تحویل جان پاییز است بی مهابا زیر باران چتر بردست پای کوبان آنکه میسازد نوا جای فغان پاییز است در پی زیباترین رنگ و نگار و نقش ها طیف نارنجی بیاراید جهان پاییز است می زداید گره اخم ز رخساره ی شهر برگ میریزد و غم همرَه آن پاییز است عطرِ نارنگی و شه دانه ی یاقوتِ انار سبد میوه چنان رنگین کمان پاییز است این هوای با طراوت دلپذیر و شاعرانه آنکه میگردد به دور عاشقان پاییز است شب یلدا فال حافظ آخرین شام خزان ماه آذر مهر...