پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

در آینده بازیگر اصلی دنیای نشر ،هوش مصنوعی خواهد بود.

به نقل از روابط عمومی انتشارات حوزه مشق: هوش مصنوعی در آینده به بازیگر اصلی دنیای نشر تبدیل خواهد شد. حسین خوش‌رفتار، کارشناس فناوری اطلاعات می‌گوید، در آینده هوش مصنوعی بازیگر اصلی صنعت نشر خواهد بود و مقاومت ناشران در پذیرش این واقعیت به ضرر آن‌ها است. فناوران فعال در دنیای فناوری اطلاعات توانستند ابزارها و سیستم‌هایی را توسعه دهند که موجب تغییر نحوه درک انسان از جهان شده است. فضاهای دیجیتال در حال تبدیل شدن به یک واقعیت قابل دسترس هستند، یکی از این دنیاها «متاورس» است. بسیاری از کسب‌وکارهای بزرگ در حال تعامل بیشتر و توسعه تجارت در...