پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری خواندنی از بانوی هنرمند حدیثه محمدی _نشر حوزه مشق

عزیزِ قلبِ من! در تنش لحظات مخربی ک سوهان روحت شده اند مرا صدا بزن! در گرداب بغض های آویخته به صبح هایت یا درست زمانی که دیگر شب ها آرزویی را مرور نمیکنی ،نگاهم کن! قسم به زیبایی چشمانت که میشوم نقطه ی امنی در گلوگاه رعب و وحشت وجودت... مرا نگه دار برای زمانی ک ناگزیر شده ای از پیچک تنیده شده بر جانت، برای خاطراتی که با ترس نگاهشان میکنی! من هستم... حدیثه محمدی     ❤️❤️ روابط عمومی انتشارات بین المللی حوزه مشق https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir چاپ انواع کتاب: شعر،داستان،دلنوشته،رمان،زندگینامه،سفرنامه،نمايشنامه،فیلمنامه، تبدیل جزوات اساتید،مربیان، معلمان و دانشجویان به کتاب...
قلم شما

اثری از حدیثه محمدی را با هم بخوانیم

من تعلق دارم به فراموشی... در میان نفوذ نفس های غم به پنجره ای که پرده هایش را با خشم دریده ایم مقاومتی ندارم! اینبار میخواهم آبی راکد در گودالی عمیق باشم. همیشه ک نمیشود قاصدکی در دست باد شد؛ گاهی باید تجربه ی تلخ شدن را داشته باشی تا بدانی نشدن ها و نبودن ها از زندگی ات سهمی ناچیز را خواستارند! حدیثه محمدی ❤️   روابط عمومی انتشارات بین المللی حوزه مشق https://hozeyemashgh.ir