پایتخت شعر ایران

index.png
اخبار

جستجوی ناشر_ انتشارات حوزه مشق

جستجوی ناشر_ انتشارات حوزه مشق کتاب نوشته‌ام و دنبال ناشر خوب برای چاپ می‌گردم، چه کار کنم؟ انتخاب مناسب‌ترین ناشر برای فرایند چاپ  کتاب بسیار حیاتی است. امروزه گسترۀ متنوعی از بازارهای پخش و فروش کتاب وجود دارد و بهترست هر نویسنده‌ای حتی پیش از شروع نگارش اثر خود درباره گزینه‌های مختلف مانند نشر دیجیتال و ناشرمولفی تحقیق کند. خواه کاغذی یا دیجیتال، برمبنای مقاله دانشگاهی یا تجربه شخصی، انتشار هر کتاب نیازمند سرمایه، تخصص و مشاوره با یک ناشر است، به‌خصوص اگر کتاب‌اولی باشید. در مورد کتاب ‌تان روراست باشید و به راههای مختلف برای فروشش فکر کنید، اما فرصت‌ها را...