پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، جایزه ویژه آرای مردی برای بهترین اثر

🔸 جایزه ویژه آرای مردمی   با تصمیم جدید کمیته مرکزی جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، جایزه ویژه آرای مردی برای بهترین اثر با انتخاب مردم به بهترین اثر از میان کلیه نامزدهای راه‌یافته به مرحله نهایی جشنواره تعلق خواهد گرفت، نامزدهای بخش اصلی، ساختاری، مستمر و ویژه در این رقابت شرکت خواهند کرد. ثبت آرا صرفا از طریق لینک طراحی شده در تارنمای جشنواره به آدرس pejvak.irib.ir صورت می‌پذیرد.     🖥 pejvak.irib.ir 📲 @pejvakfestival #پژواک #رادیو_مستند #جشنواره_رادیو #جشنواره_مستند_پژواک #صدای‌واقعیت_پژواک‌حقیقت *✨ آغاز جذاب‌ترین بخش دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک*   مستند **تنها در ميانه** این افتخار را دارد...