پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

خجل مباش از تکرار عشق و بگو 

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir بوی گُل و بوی خاک پس از بارش باران عطر خوشبوی پیراهن توست ای صبا مگذر از کنار دوست که این عطر ، عطر اشیانه ی توست قصد شلیک صیادان چنان نیم نگاهه پر غضب و اشفته ی توست مالک قلب من و روح منی پرپر شقایق این قلب ، مهریه ی توست دل ربودی همانند صیادی قهار لبخند عاشقانه ی من به تو ، بهانه ی توست برقص ای فلک ، این عشق افتخار سپهر و یک ترانه ی توست گفتمش ای عشق ، بیا حالا رویم گفت همین است که این دل، دیوانه ی توست گفتمش راه...