پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

جنگ روسیه و اوکراین ریشه در سقوط اتحاد جماهیر شوروی دارد

مهدی بیرانوند: جنگ روسیه و اوکراین ریشه در سقوط اتحاد جماهیر شوروی دارد   گفت و گوی تحلیلی با مهدی بیرانوند با موضوع: بررسی شروع جنگ میان روسیه و اوکراین - نویسنده کتاب ( اوکراین ویتنامی دیگر ) که بزودی از انتشارات بین المللی حوزه مشق منتشر می شود   در این گپ و گفت نگاهی به پیشینه تاریخی شروع جنگ را خواهیم داشت * جناب بیرانوند شما با بررسی دلایل شروع جنگ میان روسیه و اوکراین در کتاب اوکراین ویتنامی دیگر دلایل شروع این اختلاف و جنگ را چه می دانید؟ همه چیز از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در...