پایتخت شعر ایران

index.png
دسته‌بندی نشده

اثری از فاطمه علی نژادی

  https://hozeyemashgh.ir *حال* را که مینگرم متوجه میشوم *گذشته* میخواست این را به من بی آموزد که برای *آینده* خوشحال باشم به این دلیل که نگاه خداوند بدرقه تمامی لحظات من است؛ و این بهترین درس از تلفیق *گذشته و حال و آینده* برای هر انسانیست! نویسنده:✍️ *فاطمه علی نژادی*   https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir   روابط  عمومی انتشارات حوزه مشق