پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از بانوی هنرمند افسانه مهدویان_نشر حوزه مشق

عصیان دلم درگیر عشقی شد که با جان غرق در آنم نمیدانم چه کردی که شبیه موج طوفانم دلم این ساحل دلواپسی ها را نمی خواهد ازین دریای پر آشوب ِ طوفان زا گریزانم اگر بودی کنار من جهان را با تو می گشتم ولی در قاب تنهایی خود اینک پریشانم چو شرط حق ندیدم با وجودی که خطا کردی که در افسانه ی عصمت سراپا غرق عصیانم میان قلب من با قلب تو پیوند خوبی نیست ولی نام تو در هر لحظه آویز است بر جانم ندیدی با چه شوری جان فدایت بوده ام هر شب ولی از اینکه...