پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اعلام نتایج جشنواره سراسری ” زرین کوب 

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir اعلام نتایج جشنواره سراسری " زرین کوب به گزارش روابط عمومی جشنواره سراسری " زرین کوب " نکوداشت صدمین زادروز دکتر عبدالحسین زرین کوب ادیب و تاریخ نویس برجسته ایرانی نتایج این جشنواره کشوری در بخش های مختلف اعلام شد.   مرضیه صیدی روابط عمومی این جشنواره در گفت و گو با رسانه ها در این خصوص گفت: جشنواره سراسری زرین کوب که بصورت کشوری در بستر فضای مجازی با حمایت خبرگزاری سراسری اعتلای ایران و بنیاد جهانی سخن گستران سبزمنش ، برگزار شد پس از گذشت بیست و پنج روز برگزیدگان خود را در بخش های " کتاب،...