پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

استا احمد رضا احمدی افتخار کرمان و ادبیات ایران است  

مهدی بیرانوند: استا احمد رضا احمدی افتخار کرمان و ادبیات ایران است مهدی بیرانوند با نام هنری ( روژمان )، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و روزنامه نگار در یاداشتی به مناسبت درگذشت استاد احمدرضا احمدی شاعر و نویسنده ایرانی به بررسی زندگی و آثار ایشان پرداخته است   من بسیار گریسته‌ام هنگامی که آسمان ابری است مرا نیت آن است که از خانه بدون چتر بیرون باشم من بسیار زیسته‌ام اما اکنون مراد من است که از این پنجره برای باری جهان را آغشته به شکوفه‌های گیلاس بی هراس بی محابا ببینم آسمان پرستاره ادبیات و هنر ایران از دیرباز تاکنون...