پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری زیبا از بانوی هنرمند کیمیارضازاده‌بروجنی

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir گوش شیطان کر شنیدم حال و روزت خوش‌تر است و اِن یَکادی را بخوانم من برایت بهتر است چشم بد دور از تو دیدم چشمت از آهو سر است رنگ لبهای تو چون باغی پر از گل دلبر است کو طبیبی تا که آرامش دهد این جان ما گوئیا دوری ز من در کام تو شیرین‌تر است از فراقت با که گویم دائما چشمم تر است بعد تو این قلب من در مشتی از خاکستر است وقتی حالت بهتر است دنیای من هم محشر است پس تو هم  این را بدان جای تو بر روی سر است "کیمیارضازاده‌بروجنی" https://hozeyemashgh.ir...